تأثیر صنعت بیمه در توسعه فعالیت‌های کارآفرینی (مطالعه موردی شرکت بیمه ملت)

دوره 1، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 19-29

10.30496/jrest.2020.104976

علی مبینی دهکردی؛ حسین علایی کرهرودی؛ علی زین ساز


نقش مدیریت دانش در توسعه و موفقیت پروژه‌های بیمه

دوره 1، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 31-39

10.30496/jrest.2020.104977

محمدرضا زاهدی؛ سیمین محبی اشتیانی


بررسی وضعیت سلامت روانی سالمندان شهر تهران و عوامل مرتبط با آن

دوره 1، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 41-51

10.30496/jrest.2020.105002

سمیه جهانشیری؛ محسن رجبی؛ افشان محمدقشقایی


مراقبت از سالمندان؛ مفاهیم و تجارب ملی و بین المللی

دوره 1، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-20

10.30496/jrest.2021.313731.1019

سلمان قادری؛ فرهاد بیانی؛ علی اکبر محمدیان


مطالعه مفاهیم و تجارب ملی و بین‌المللی برنامه کانون ارزیابی بازنشستگان نیروهای مسلح

دوره 1، شماره 3، آذر 1400، صفحه 49-68

10.30496/jrest.2021.292467.1012

مژگان افروزنیا؛ شیده سادات هاشمی؛ مهسا یحیایی؛ میثم خوشبختیان