اهمیت مهارت آموزی برای دوران بازنشستگی، راهکارها و چالش‌ها (با تکیه بر برنامه‌ریزی برای بازنشستگان)

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 کارشناس تحقیقات - آژانس نوآوری و طراحی کوالیا

2 مدیریت تحقیقات - آژانس نوآوری و طراحی کوالیا

چکیده

چکیده
این مطالعه به سفارش موسسه‌ی مطالعاتی سپید جهت بررسی دوران پس از بازنشستگی و ارائه‌ی راهکارهایی در این زمینه انجام شده است. در این مقاله سعی خواهد شد با روشن کردن مفاهیمی مرتبط با بازنشستگی و مهارت‌آموزی تعریفی دقیق از آن‌ها ارائه شود. همچنین با تکیه بر مطالعات داخلی و خارجی، به راهکارهایی در این زمینه اشاره گردد. در این مطالعه از مقالات منتشرشده در مجلات معتبر به همراه سایر منابع موجود مانند سایت‌های اخبار، تکنولوژی و... استفاده شده است. علاوه بر این راهکارهایی که در سایر کشورها نیز در حال اجرا است مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و سعی شده است تا با الگوبرداری از این راهکارها، متناسب‌ترین آن‌ها با شرایط داخلی انتخاب گردد. قابل توجه است که هدف اصلی این پژوهش بازنشستگان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند اما اطلاعات استخراج شده تا حدی قابل تعمیم به سایر بازنشستگان نیز است.
واژگان کلیدی: بازنشستگی – مهارت‌آموزی – برنامه‌ریزی - توانمند سازی

کلیدواژه‌ها