مطالعه مفاهیم و تجارب ملی و بین‌المللی برنامه کانون ارزیابی بازنشستگان نیروهای مسلح

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 شرکت سرآمدان اندیشه آوینا

2 مدیر اجرایی شرکت سرآمدان اندیشه آوینا مسقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه خاتم تهران

4 دکتری مدیریت منابع انسانی

چکیده

مشکلات و چالش‌های گوناگونی در انتهای دوران اشتغال برای افراد به‌وجود می‌آید که اغلب نتیجه سردرگمی حاصل از عدم وجود برنامه‌ای مناسب برای دوران بازنشستگی است. اغلب سازمان‌ها برای ورود و استفاده بهینه از نیروهای جدید برنامه‌ای مشخص دارند، اما برای بازگرداندن این افراد به جامعه و گذار از اشتغال به دوران بازنشستگی برنامه‌ای متناسب با ویژگی‌های آن‌ها تدارک نمی‌بینند. به ویژه بازنشستگان نیروهای مسلح که همواره خدمات ارزنده‌ای به جامعه عرضه داشته‌اند. از این‌رو، توانمندسازی افراد برای ورود به دوران بازنشستگی نقشی موثر در استفاده بهینه افراد از این دوران طلایی ایفا می‌کند. کانون ارزیابی مفهومی است که می‌تواند شرایط را برای انتقال به بازنشستگی مهیا سازد. برگزاری کانون ارزیابی به شیوه‌ای متناسب با شرایط و مشخصات و نیازمندی‌های بازنشستگان نیروهای مسلح، هدفی است که در این پژوهش دنبال می‌شود. برای این منظور، در مرحله اول با روش مطالعه تطبیقی به بررسی برنامه‌ها و اقدامات مشابه کانون ارزیابی برای بازنشستگان نیروهای مسلح که در کشورهای پیشرو و مشابه و ارگان‌های داخلی، پرداخته شده است. در نهایت با بررسی تجارب موفق بین‌المللی، راهکارهایی برای تهیه و تدوین برنامه‌ای مناسب جهت تشکیل و توسعه کانون ارزیابی بازنشستگان در راستای توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح ارائه شده است. این پیشنهادات با توجه به شرایط ویژه برخی بازنشستگان نیروهای مسلح و خانواده‌هایشان ارائه گردیده است. همچنین از خبرگان در سطوح مختلف شغلی و کلیه ارگان‌های ذیربط مصاحبه باز به عمل آمده است. همچنین سوابق بین المللی از طریق سایت‌های معتبر بین المللی و کشورها به صورت کتابخانه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها