مراقبت از سالمندان؛ مفاهیم و تجارب ملی و بین المللی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 کارشناس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی

2 استادیار جامعه شناسی، گروه مطالعات علم و فناوری، موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم‏

3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده

مقدمه: یکی از موضوعات مهم توجه به سلامت سالمندان است. تاکنون مدل‌های گوناگونی در حوزه مراقبت از سالمندان در بین ‏کشورهای مختلف تدوین شده که از مهمترین آنها می‌توان به شبکه داوطلبان، برنامه‌های جامعه محور، مدل یکپارچه مراقبت و ‏خدمات، مدل مراقبت‌های ویژه، مدل مراقبت جامع و ... اشاره کرد. بسیاری از کشورها متناسب با وضعیت نیاز، شرایط توسعه ‏یافتگی و وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خود یک یا ترکیبی از این مدل‌ها را مورد استفاده قرار می‌دهند. با این وجود ‏بررسی و شناسایی مدل‌های کم‌هزینه متناسب با شرایط هر جامعه اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش عمدتاً به بررسی و ‏شناسایی الگوها و مدل‌های مراقبت از سالمندان پرداخته می‌شود تا مدل‌های کم هزینه و با اثربخشی بالا شناسایی و در نظام‌های ‏برنامه‌ریزی کشور مورد استفاده قرار گیرند. ‏
هدف: این مقاله مطالعه مفاهیم و تجارب ملی و بین المللی مربوط به راه حل‌های مراقبت از سالمندان است.‏
روش: روش این تحقیق اسنادی یا کتابخانه‌ای بوده است. ‏
نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان می‌دهد الگوهای مراقبت خانواده محور و جامعه محور اثربخشی بیشتری دارند و هم باعث صرفه ‏جویی در هزینه‌ها می‌شود. همچنین ارتقای کیفیت زندگی سالمندان می‌تواند مراقبت از آنان را بهبود بخشد و در آنها احساس ‏کارآمدی ایجاد کند و با ارتقای امید و نشاط در آنها، سبب بهبود سلامت آنان از جنبه‌های گوناگون خواهد شد.‏
واژگان کلیدی: سالمندی، سلامت، الگوهای مراقبت، جامعه محوری

کلیدواژه‌ها