اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 24

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 1
تعداد مقالات 10
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 29 %