نویسنده = شیده سادات هاشمی
مطالعه مفاهیم و تجارب ملی و بین‌المللی برنامه کانون ارزیابی بازنشستگان نیروهای مسلح

دوره 1، شماره 3، آذر 1400، صفحه 49-68

10.30496/jrest.2021.292467.1012

مژگان افروزنیا؛ شیده سادات هاشمی؛ مهسا یحیایی؛ میثم خوشبختیان