نمایه نویسندگان

ا

 • اسماعیل نژاد، دانیال مفاهیم و تجارب ملی و بین‌المللی برنامه ارتقا و بهبود رفاه بازنشستگان نیروهای مسلح [دوره 1، شماره 4، 1401، صفحه 85-109]
 • افروزنیا، مژگان مطالعه مفاهیم و تجارب ملی و بین‌المللی برنامه کانون ارزیابی بازنشستگان نیروهای مسلح [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 49-68]
 • افروزنیا، مژگان مفاهیم و تجارب ملی و بین‌المللی برنامه ارتقا و بهبود رفاه بازنشستگان نیروهای مسلح [دوره 1، شماره 4، 1401، صفحه 85-109]

ب

 • بیانی، فرهاد مراقبت از سالمندان؛ مفاهیم و تجارب ملی و بین المللی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 1-20]

ت

 • تاج‌آبادی، حسین مشوقات اخلاقی و اعتقادی بانک زمان از منظر اسلام [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 69-82]
 • ترکستانی، محمد صالح نقش قابلیت‌های بازاریابی، نوآوری و یادگیری عملکرد شرکت‌های خدماتی (مطالعه موردی: شرکت‌های بیمه) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 9-17]

ث

 • ثقفیان، عاطفه اهمیت مهارت آموزی برای دوران بازنشستگی، راهکارها و چالش‌ها (با تکیه بر برنامه‌ریزی برای بازنشستگان) [دوره 1، شماره 4، 1401، صفحه 53-68]

ج

 • جامعی، رضا بررسی رابطه بین معیارهای غیرمالی و سود ناخالص بیمه‌ای در شرکت‌های بیمه‌گر بخش خصوصی (مطالعه موردی: استان‌های کرمانشاه و کردستان) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 1-8]
 • جمشیدی بروجردی، الهام نقش قابلیت‌های بازاریابی، نوآوری و یادگیری عملکرد شرکت‌های خدماتی (مطالعه موردی: شرکت‌های بیمه) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 9-17]
 • جهانشیری، سمیه بررسی وضعیت سلامت روانی سالمندان شهر تهران و عوامل مرتبط با آن [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 41-51]

ح

 • حسین حاجیه، فرهاد مطالعه تطبیقی تجارب ملی و بین‌المللی برنامه ارتقا و بهبود سلامت بازنشستگان و ارائه برنامه ارتقا سلامت بازنشستگان نیرو‌های مسلح [دوره 1، شماره 4، 1401، صفحه 17-36]

خ

 • خوشبختیان، میثم مطالعه مفاهیم و تجارب ملی و بین‌المللی برنامه کانون ارزیابی بازنشستگان نیروهای مسلح [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 49-68]
 • خوش نیت، آرزو بررسی تاثیر خدمات اجتماعی و فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری بر کیفیت زندگی بازنشستگان استان آذربایجان غربی [دوره 1، شماره 4، 1401، صفحه 37-52]

ر

 • رجبی، محسن بررسی وضعیت سلامت روانی سالمندان شهر تهران و عوامل مرتبط با آن [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 41-51]
 • رفیعی، مریم مطالعه تطبیقی تجارب ملی و بین‌المللی برنامه ارتقا و بهبود سلامت بازنشستگان و ارائه برنامه ارتقا سلامت بازنشستگان نیرو‌های مسلح [دوره 1، شماره 4، 1401، صفحه 17-36]
 • رنجبریان، رسول بررسی تاثیر خدمات اجتماعی و فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری بر کیفیت زندگی بازنشستگان استان آذربایجان غربی [دوره 1، شماره 4، 1401، صفحه 37-52]

ز

 • زاهدی، محمدرضا نقش مدیریت دانش در توسعه و موفقیت پروژه‌های بیمه [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 31-39]
 • زرین پناه، نریمان بررسی آسیب شناسانه تجارب مشابه با ایده بانک زمان در کشور [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 83-93]
 • زین ساز، علی تأثیر صنعت بیمه در توسعه فعالیت‌های کارآفرینی (مطالعه موردی شرکت بیمه ملت) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 19-29]

س

 • سلیمانی رودی، عاطفه مروری بر مفاهیم و تجارب ملی و بین‌المللی مدیریت دانش و انتقال تجربه بازنشستگان به شاغلین [دوره 1، شماره 4، 1401، صفحه 69-84]

ص

 • صانعی، رضا برنامه ریزی دوران گذار از اشتغال به بازنشستگی: مطالعه مبانی،تجارب و مدل‌های آمادگی بازنشستگی [دوره 1، شماره 4، 1401، صفحه 1-16]
 • صفدری رنجبر، مصطفی برنامه های سیاستی آموزش کارآفرینی و توسعه کسب و کار به بازنشستگان نیروهای مسلح: مطالعه‌ای تطبیقی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 21-40]
 • صوفی زاده، پرهام اهمیت مهارت آموزی برای دوران بازنشستگی، راهکارها و چالش‌ها (با تکیه بر برنامه‌ریزی برای بازنشستگان) [دوره 1، شماره 4، 1401، صفحه 53-68]

ط

 • طباطبایی، صدف چالش‌های نظام بازنشستگی ایران و ارائه راهکارهای برون‌رفت از آن‌ها با توجه به تجربه نمونه کشور ترکیه [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 53-67]

ع

 • عباسخانی، آمنه بررسی رابطه بین معیارهای غیرمالی و سود ناخالص بیمه‌ای در شرکت‌های بیمه‌گر بخش خصوصی (مطالعه موردی: استان‌های کرمانشاه و کردستان) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 1-8]
 • علایی کرهرودی، حسین تأثیر صنعت بیمه در توسعه فعالیت‌های کارآفرینی (مطالعه موردی شرکت بیمه ملت) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 19-29]

ق

 • قادری، داود برنامه ریزی دوران گذار از اشتغال به بازنشستگی: مطالعه مبانی،تجارب و مدل‌های آمادگی بازنشستگی [دوره 1، شماره 4، 1401، صفحه 1-16]
 • قادری، سلمان مراقبت از سالمندان؛ مفاهیم و تجارب ملی و بین المللی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 1-20]
 • قارلقی، سجاد مطالعه تطبیقی تجارب ملی و بین‌المللی برنامه ارتقا و بهبود سلامت بازنشستگان و ارائه برنامه ارتقا سلامت بازنشستگان نیرو‌های مسلح [دوره 1، شماره 4، 1401، صفحه 17-36]
 • قربانی، عباس برنامه های سیاستی آموزش کارآفرینی و توسعه کسب و کار به بازنشستگان نیروهای مسلح: مطالعه‌ای تطبیقی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 21-40]

ک

 • کمالی، جواد رویکردهای مواجهه با پدیده بازنشستگی و سالمندی؛ از سیاست‌های دولتی تا ظرفیت‌های محلی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 41-48]

م

 • مبینی دهکردی، علی تأثیر صنعت بیمه در توسعه فعالیت‌های کارآفرینی (مطالعه موردی شرکت بیمه ملت) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 19-29]
 • محبی اشتیانی، سیمین نقش مدیریت دانش در توسعه و موفقیت پروژه‌های بیمه [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 31-39]
 • محمدقشقایی، افشان بررسی وضعیت سلامت روانی سالمندان شهر تهران و عوامل مرتبط با آن [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 41-51]
 • محمدیان، علی اکبر مراقبت از سالمندان؛ مفاهیم و تجارب ملی و بین المللی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 1-20]
 • میرزایی، عنایت اله برنامه ریزی دوران گذار از اشتغال به بازنشستگی: مطالعه مبانی،تجارب و مدل‌های آمادگی بازنشستگی [دوره 1، شماره 4، 1401، صفحه 1-16]

ن

 • نثاری، محمد برنامه های سیاستی آموزش کارآفرینی و توسعه کسب و کار به بازنشستگان نیروهای مسلح: مطالعه‌ای تطبیقی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 21-40]

ه

 • هاشمی، شیده سادات مطالعه مفاهیم و تجارب ملی و بین‌المللی برنامه کانون ارزیابی بازنشستگان نیروهای مسلح [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 49-68]

ی

 • یحیایی، مهسا مطالعه مفاهیم و تجارب ملی و بین‌المللی برنامه کانون ارزیابی بازنشستگان نیروهای مسلح [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 49-68]