تعداد مقالات: 6

3. تأثیر صنعت بیمه در توسعه فعالیت‌های کارآفرینی (مطالعه موردی شرکت بیمه ملت)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 19-29

10.30496/jrest.2020.104976

علی مبینی دهکردی؛ حسین علایی کرهرودی؛ علی زین ساز


4. نقش مدیریت دانش در توسعه و موفقیت پروژه‌های بیمه

دوره 1، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 31-39

10.30496/jrest.2020.104977

محمدرضا زاهدی؛ سیمین محبی اشتیانی


5. بررسی وضعیت سلامت روانی سالمندان شهر تهران و عوامل مرتبط با آن

دوره 1، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 41-51

10.30496/jrest.2020.105002

سمیه جهانشیری؛ محسن رجبی؛ افشان محمدقشقایی