تعداد مقالات: 10

3. تأثیر صنعت بیمه در توسعه فعالیت‌های کارآفرینی (مطالعه موردی شرکت بیمه ملت)

دوره 1، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 19-29

10.30496/jrest.2020.104976

علی مبینی دهکردی؛ حسین علایی کرهرودی؛ علی زین ساز


4. نقش مدیریت دانش در توسعه و موفقیت پروژه‌های بیمه

دوره 1، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 31-39

10.30496/jrest.2020.104977

محمدرضا زاهدی؛ سیمین محبی اشتیانی


5. بررسی وضعیت سلامت روانی سالمندان شهر تهران و عوامل مرتبط با آن

دوره 1، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 41-51

10.30496/jrest.2020.105002

سمیه جهانشیری؛ محسن رجبی؛ افشان محمدقشقایی


7. رویکردهای مواجهه با پدیده بازنشستگی و سالمندی؛ از سیاست‌های دولتی تا ظرفیت‌های محلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1400

10.30496/jrest.2021.273396.1009

جواد کمالی


8. مطالعه مفاهیم و تجارب ملی و بین‌المللی برنامه کانون ارزیابی بازنشستگان نیروهای مسلح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1400

10.30496/jrest.2021.292467.1012

مژگان افروزنیا؛ شیده سادات هاشمی؛ مهسا یحیایی


9. برنامه های سیاستی آموزش کارآفرینی و توسعه کسب و کار به بازنشستگان نیروهای مسلح: مطالعه‌ای تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1400

10.30496/jrest.2021.299364.1015

مصطفی صفدری رنجبر؛ محمد نثاری


10. مراقبت از سالمندان؛ مفاهیم و تجارب ملی و بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1400

10.30496/jrest.2021.313731.1019

سلمان قادری؛ فرهاد بیانی